Siirry ensisijaiseen siirtymispalkkiin Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen

Tietoa SunLinesista

Hyvän tuulen risteilyjä jo vuodesta 1956

SunLines harjoittaa linjaliikennettä Kauppatorilta Suomenlinnaan ympäri vuoden m/s Suokki ja m/s Tor aluksilla sekä risteily- ja tilausliikennettä M/S Emma:lla toukokuusta syyskuuhun. Osaamisemme perustuu monivuotiseen kokemukseen ja ammattitaitoon onnistuneiden risteilyjen järjestämisestä.

Toimintamme on aikojen saatossa kehittynyt perheyrityksenä nykyiseen muotoonsa osakeyhtiöksi ja konserniksi, jossa on kaksi yritystä: Sun Lines Oy ja Sun Ferry Oy. Yhtiöt harjoittavat omistamillaan kolmella aluksella risteily-, tilaus- ja linjaliikennettä.

Vaikka vuodet ovat vierineet ja kolmas sukupolvi on jo mukana yhtiön toiminnassa, on jokin säilynyt ennallaan: sydämestä pulppuava ilo ja halu toteuttaa asiakkaillemme onnistuneita risteilyelämyksiä.

seats and tables in a room on a boat

Laatua, palvelua ja turvallisia merimatkoja

SunLines panostaa kaikessa toiminnassaan laatuun. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti ja pyrimme tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa tuottamalla yksilöllisten toiveiden mukaisia palveluja. Tavoitteenamme ovat pitkäkestoiset asiakassuhteet sekä henkilöstön vahva osaaminen. Toiminnassamme noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä, lainsäädäntöä ja merenkulkuun liittyviä säädöksiä.

Sertifioitua osaamista

Laadun kehittäminen toteutetaan osallistumalla laatujärjestelmiin, joita ovat mm. Lloyd’s Registerin auditoima ISO 9001, Traficom:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja Ekokompassi ympäristöjärjestelmä. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteisesti yhtiön johdon ja konsernin henkilöstön kesken. Konsernin henkilöstö ja johto tiedostavat ja ymmärtävät turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjärjestelmien olemassaolon ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Suomen Vahvimmat Platina

Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka Rating Alfa -luottoluokitus on ollut korkeimmassa luokassa vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Sertifikaatti myönnetään vain parhaista parhaille: noin 9% suomalaisista yrityksistä täyttää sertifikaatin tiukat kriteerit. Luokitus todentaa yrityksen erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, positiiviset taustatiedot sekä hyvän maksukäyttäytymisen. Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ansainnut yritys luo voimaa Suomen talouselämään nyt ja tulevaisuudessa. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen. Serfitikaatin myöntää Suomen Asiakastieto Oy.

Sustainable Travel Finland

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Ympäristöpolitiikka/Ekokompassi

Pyrimme ympäristövaikutusten pienentämiseen tekemällä tiivistä yhteistyötä erityisesti paikallisten sidosryhmiemme kanssa, edistämällä kiertotaloutta sekä suosimalla vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita ja palveluja. Laite- ja konehankinnoissa pyrimme huomioimaan niiden valmistusketjun, kiertokulun sekä uuden teknologian mahdollistaman potentiaalin ympäristön kuormituksen pienentämisessä. Sitoudumme kehittämään toimintaamme jatkuvasti mm. kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisesti.

Itämerta pelastamassa

Olemme mukana John Nurmisen Säätiön Itämeren pelastusjoukoissa Yrityskummina. Tuemme John Nurmisen Säätiön toimintaa Itämeren pelastamiseksi.

Rehevöityminen on Itämeren suurimpia uhkia. Sen näkyvimpiä merkkejä ovat sinileväkukinnat, veden sameneminen, rantojen limoittuminen sekä pohja-alueiden hapettomuus. Samalla uhkana on, että Itämeren arvokas kulttuuriperintö katoaa.

John Nurmisen Säätiö torjuu näitä ongelmia. Hankkeissa keskitytään konkreettisilla toimilla rehevöitymisen juurisyiden korjaamiseen ja fosforikuorman vähentämiseen. Säätiön merihistoriaan painottuva kulttuuritoiminta on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan.

logo, company name
diagram
sustainable travel finland
graphical user interface, text
Itämerta pelastamassa John Nurmisen säätiö