Hoppa över till primär navigering Hoppa över till innehåll Hoppa över till sidfot

Om sunlines

Kryssningar på gott humör sedan 1956

SunLines trafikerar året runt mellan Salutorget och Sveaborgs havsfästning med M/S Suokki och M/S Tor, och från maj till september driver M/S Emma afterworkkryssningar, partykryssningar och privata charterkryssningar. Vårt kunnande bygger på många års erfarenhet och professionalism i att organisera kryssningar.

Vår verksamhet har utvecklats som ett familjeföretag till sin nuvarande form som ett privat aktiebolag och en koncern som omfattar två företag: Sun Lines Ltd och Sun Ferry Ltd. Företagen bedriver reserverade turer och regelbundna turer på tre helägda fartyg. Även om åren har gått och den tredje generationens personal redan är involverad i våra aktiviteter, har något förblivit sig likt: glädje och en vilja att tillfredsställa våra kunder som kommer från hjärtat är alltid uppenbar med våra framgångsrika kryssningsupplevelser.

seats and tables in a room on a boat

Kvalitet, service och säkerhet

Kvalitet är nyckelfaktorn i allt vi gör på SunLines. För att förbättra våra ansträngningar mäter vi regelbundet hur nöjda våra kunder är. Vi strävar efter att stödja våra kunders affärsverksamhet genom att erbjuda högkvalitativa och kundanpassade tjänster. Våra mål är långvariga kundrelationer och den starka kunskapen hos vår personal. Vi följer statliga föreskrifter, lagstiftning och sjöfartsföreskrifter.

Certifierad know-how

Kvalitetsutvecklingen genomförs genom att upprätthålla våra kvalitetssystem, såsom Lloyd’s Register reviderade ISO 9001, sjöfartsverkets säkerhetsledningssystem och Eco Compass miljösystem. Systemen är under ständig utveckling i samarbete med företagsledning och personal. Vår personal och ledning erkänner och förstår förekomsten av säkerhets-, kvalitets- och miljösystem och åtar sig att följa dem.

Den starkaste i Finland Platina

The Strongest in Finland Platinum-certifikat tilldelas ett företag vars Rating Alfa-kreditbetyg har varit i den högsta kategorin under minst tre år i rad. Certifikatet tilldelas endast de bästa av de bästa: cirka 9 % av de finländska företagen uppfyller certifikatets strikta kriterier. Betyget verifierar företagets utmärkta finansiella indikatorer, positiva bakgrundsinformation och goda betalningsbeteende. Ett företag som har fått certifikatet Starkast i Finland skapar styrka i Finlands ekonomiska liv nu och i framtiden. Certifikatet talar om för kunder, partners, fordringsägare och andra intressenter att samarbetet med företaget är på en hållbar grund. Certifikatet är baserat på Suomen Asiakastietos kreditklassificering Rating Alfa. Certifikatet är utfärdat av Suomen Asiakastieto Ltd.

Sustainable Travel Finland

Utvecklingen måste vara hållbar för att resebranschen ska svara på förändrad efterfrågan och fortsätta växa i framtiden. För detta ändamål har Visit Finland utvecklat programmet Sustainable Travel Finland för reseföretag och regioner i Finland. Detta program används för att erhålla märkningen Sustainable Travel Finland.

Miljöpolicy/Ekokompass

Vi strävar efter att minska miljöpåverkan genom att arbeta nära särskilt med våra lokala intressenter, främja den cirkulära ekonomin och gynna produkter och tjänster som har mindre påverkan på miljön. När vi köper utrustning och maskiner försöker vi ta hänsyn till deras tillverkningskedja, cirkulation och potentialen hos ny teknik för att minska belastningen på miljön. Vi är engagerade i att ständigt utveckla vår verksamhet, t.ex. i enlighet med handlingsprogrammet för hållbar utveckling.

Rädda Östersjön

Vi är engagerade i John Nurminens stiftelse Östersjöräddningsstyrkor som företagssponsor. Vi stödjer John Nurminens stiftelse verksamhet för att rädda Östersjön.

Eutrofiering är ett av de största hoten mot Östersjön. Dess mest synliga tecken är blågröna algblomningar, grumling av vattnet, nedslamning av stränder och syrebrist i bottenområdena. Samtidigt är hotet att Östersjöns värdefulla kulturarv försvinner.

John Nurminen Foundation bekämpar dessa problem. Projekten fokuserar på att korrigera grundorsakerna till övergödning och att minska fosforbelastningen med konkreta åtgärder. Stiftelsens sjöhistoriskt inriktade kulturverksamhet är inriktad på sjöfartens, upptäckts- och kartografins historia.

logo, company name
text
sustainable travel finland
graphical user interface, text, application
Itämerta pelastamassa John Nurmisen säätiö