Hyvän tuulen risteilyjä jo vuodesta 1956

SunLines harjoittaa linjaliikennettä Kauppatorilta Suomenlinnaan ympäri vuoden sekä risteily- ja tilausliikennettä M/S Emmalla toukokuusta syyskuuhun. Osaamisemme perustuu monivuotiseen kokemukseen ja ammattitaitoon onnistuneiden risteilyjen järjestämisestä.

Toimintamme on aikojen saatossa kehittynyt perheyrityksenä nykyiseen muotoonsa osakeyhtiöksi ja konserniksi, jossa on kaksi yritystä: Sun Lines Oy ja Sun Ferry Oy. Yhtiöt harjoittavat omistamillaan kolmella aluksella risteily-, tilaus- ja linjaliikennettä. Tällä hetkellä yrityksen ruorissa on jo kolmas sukupolvi ja edelleen tekemisessä on aitoa SunLines-henkeä: sydämestä pulppuavaa iloa ja halua toteuttaa asiakkaillemme onnistuneita risteilyelämyksiä.

laatua, palvelua ja turvallisia merimatkoja

SunLines panostaa kaikessa toiminnassaan laatuun. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti ja pyrimme tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa tuottamalla yksilöllisten toiveiden mukaisia palveluja. Tavoitteenamme ovat pitkäkestoiset asiakassuhteet sekä henkilöstön vahva osaaminen. Toiminnassamme noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä, lainsäädäntöä ja merenkulkuun liittyviä säädöksiä.

sertifioitua osaamista

Laadun kehittäminen toteutetaan osallistumalla laatujärjestelmiin, joita ovat mm. Lloyd’s Registerin auditoima ISO 9001 ja Traficom:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteisesti yhtiön johdon ja konsernin henkilöstön kesken. Konsernin henkilöstö ja johto tiedostavat ja ymmärtävät turvallisuus- ja laatujärjestelmien olemassaolon ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

HISTORIA

Hyvän tuulen risteilyjä, historian vanavedessä

Toimintamme on aikojen saatossa kehittynyt perheyrityksenä nykyiseen muotoonsa osakeyhtiöksi ja konserniksi, jossa on kaksi yritystä: SunLines Oy ja Sun Ferry Oy. Yhtiöt harjoittavat omistamillaan kolmella aluksella risteily-, tilaus- ja linjaliikennettä.

Vaikka vuodet ovat vierineet ja kolmas sukupolvi on jo mukana yhtiön toiminnassa, on jokin säilynyt ennallaan: sydämestä pulppuava ilo ja halu toteuttaa asiakkaillemme onnistuneita risteilyelämyksiä.

HISTORIAN MERKKIPAALUJA

1956

Hilkka ja Kalervo Vainio aloittivat taksivenetoiminnan.

1958

Uusi 50-paikkainen vesibussi valmistui.

1974

Merimatkat Oy perustettiin ja uusi sukupolvi otti vastuun. Uusi 200 matkustajan M/S Alexandra valmistui.

1968 – 1998

Laivastomme kasvoi neljällä uudella aluksella.

1989 – 1992

Ostettiin M/S Korkeasaari-Högholmen laiva, joka myöhemmin muutettiin risteilylaivaksi. M/S Tor, uusi jäävahvisteinen 350 matkustajan alus valmistui Suomenlinnan liikenteeseen.

1993

Merimatkat Oy fuusioitui SunLinesiin.

1999

Laivaravintola Sun Marina perustettiin ja laivojen koko ravintolatoiminta ja ruokien valmistus päätettiin tuottaa omissa tiloissa ja omalla henkilökunnalla. SunLines yhtiöitettiin neljäksi yhtiöksi.

1999 – 2000

Toteutettiin mittava uudistustyö M/S Emmaan (ent. M/S Korkeasaari-Högholmen) ja rakennettiin laivasta viihtyisä 50-luvun funkkistyylinen risteilevä ravintolalaiva.

2004 – 2005

Maaravintolasta luovuttiin ja päätettiin monipuolistaa catering-toimintaa. Yhtiö osti vanhan Suomenlinnan lautan. Uudeksi nimeksi annettiin M/S Suokki.

2006

SunLines juhli 50-vuotista uraansa! Kolmas sukupolvi on ottanut vastuun yrityksen johdosta.

2008 – 2009

M/S Emma kokee mittavat muutostyöt talven aikana.

2010

SunLines Oy:n tytäryhtiö Charter SunLines Oy myytiin ruotsalaiselle Strömma Turism & Sjöfart AB yritykselle. Charter SunLines Oy:n, ja 16.3.2011 lähtien uusi nimi on Oy Strömma Helsinki Ab. Kauppa toteutui marraskuussa 2010, ja pitää sisällään alukset M/S Julia, M/S Victoria, M/S Sofia ja M/S Diana. Sun Lines Oy ja Sun Ferry Oy ovat edelleen Vainion perheen omistuksessa ja jatkavat toimintaansa kolmen aluksen (M/S Emma, M/S Tor ja M/S Suokki) voimin.

2013

Toteutettiin mittava perusparannustyö M/S Suokkiin (ent. M/S Suomenlinna), jossa laivan koneisto ja siihen liittyvä muu tekniikka uusittiin. Uusittu myös pelastuslautat ja palosammutusjärjestelmät. Emma-laivan viihdekannen äänentoistojärjestelmän uusiminen. DreamSoundWorksin mittatilaustyönä valmistamat, huippuluokan säänkestävät design-kaiuttimet asennettu M/S Emmaan.

Risteilyn varaus- ja kuljetusehdot

1. Sun Ferry Oy:n varaus ja peruutusehdot

Sun Ferry Oy, jäljempänä laivojen operoija, noudattaa laivojen varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas vahvistaa varauksen kirjallisesti eräpäivään mennessä. Asiakkaan on peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää.

2. Varaaminen ja maksaminen

Laivoilla tapahtuvat tarjoilut tilataan ja määritellään aina etukäteen, kuitenkin viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Laivan hinta ja ruokatarjoilut laskutetaan sen henkilömäärän mukaan, jonka asiakas on ilmoittanut 7 vrk ennen risteilyä. Juomat laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan. Maksuvälineinä laivoilla hyväksymme myös yleisimmät pankki- ja luottokortit (Visa, Eurocard/Mastercard, Visa Electron, OK-ostokortti, Diners ja American Express). Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Sun Ferry Oy:llä on oikeus purkaa sopimus, jos sovittua varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Varausmaksu huomioidaan lopullisessa laskussa tilaisuuden jälkeen.

3. Peruutukset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Sun Ferry Oy on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

Mikäli asiakas peruu laivan vahvistetun varauksen 0–20 vrk ennen risteilyä, veloitetaan laivan sopimushinta. Mikäli asiakas peruu laivan vahvistetun varauksen 21–45 vrk ennen risteilyä, veloitetaan 50 % sopimushinnasta. Yli 45 vrk ennen perutuista vahvistetuista varauksista peritään 100 euron käsittelymaksu. Mikäli asiakas peruu tilatut catering palvelut 0–6 vrk ennen tilaisuutta, laskutetaan 100 % kustannuslaskelman arvosta.

Mikäli asiakas peruu Sun Ferry Oy:n yhteistyökumppaneilta tilaamia palveluita, noudatetaan kyseisten yhteistyökumppanien sopimusehtoja.

4. Kuljetusehdot

Matkustajien ja rahdin kuljetukseen sovelletaan kuljetusehtoja jotka ovat nähtävissä osoitteessa www.sunlines.fi. Kuljetusehdot ovat myös saatavissa Sun Ferry Oy:n toimistolta. Sun Ferry Oy:n vastuu on rajoitettu Suomen merilain mukaan.

5. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot on aina tehtävä välittömästi henkilökunnalle tai miehistön jäsenelle.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kuukauden kuluessa tapahtumahetkestä sähköpostilla osoitteeseen sunlines@sunlines.fi. Sun Ferry Oy varaa reklamaatioiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan.

6. Muuta huomioitavaa

Sun Ferry Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten odottamattomista säänvaihteluista, asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Sun Ferry Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (Force majeure). Tällöin asiakkaalla on oikeus saada rahat kokonaisuudessaan takaisin. Sun Ferry Oy voi myös perua varauksen, jos varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Kuljetusehdot

 1. Rahdinottaja on Sun Ferry Oy. Kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välillä.
 1. Matkustaja on velvollinen noudattamaan aluksen järjestys- ja turvamääräyksiä kuljetuksen aikana.
 1. Rahdinottaja vastaa henkilövahingosta, joka matkustajalle aiheutuu matkalla sattuneesta tapahtumasta, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä. Sama koskee matkatavaran häviämistä, sekä matkustajan myöhästymisestä aiheutuvaa vahinkoa.
 1. Matkustajan tulee näyttää toteen, että hänelle tai hänen matkatavaroilleen aiheutunut vahinko johtuu rahdinottajan tai hänen vastuullaan toimivien virheestä tai laiminlyönnistä.
 1. Rahdinottajan vastuu on Suomen merilain luku 15. 15§ mukaan rajoitettu yhtä matkustajaa kohden ja kaikki saman matkan aikana tapahtuneet vahingot yhteen laskien:
 • 175 000 SDR:n henkilövahingoista
 • 4 150 SDR:n matkustajan kuljetuksen viivästymisestä
 • 1 800 SDR:n, kun kyseessä on matkatavaran menetys, sitä kohtaava vahinko tai viivästyminen
 • 10 000 SDR:n ajoneuvoa kohden
 • 2 700 SDR:n, kun kyseessä on muun matkatavaran menetys, sitä kohtaava vahinko tai menetys.

Rahdinottaja voi lisäksi vedota merilain 9 luku. § 5 mukaisiin vastuun kokonaisrajoitusmääriin. Matkustajan omavastuut:

 • 20 SDR matkatavara- ja viivästysvahingossa
 • 150 SDR ajoneuvovahingoissa
 • Erityisellä nosto-oikeudella (Special Drawing Right) SDR tarkoitetaan Kanvainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää yksikköä, jonka kurssi oli 4.10.2013 1 SDR = 1,1321 €.
 1. Rahdinottaja ei vastaa:
 • henkilövahingosta tai käsimatkatavaroille aiheutuneesta vahingosta sekä viivästyksestä, joka on aiheutunut ennen kuin matkustaja on astunut tai käsimatkatavara on tuotu alukseen, tai matkustajan aluksesta poistumisen tai käsimatkatavaran aluksesta pois viemisen jälkeen.
 • rahasta, arvopapereista eikä taide- tai arvoesineistä.
 1. Aluksen päällystöllä ja miehistöllä ja muilla, joista rahdinottaja vastaa, on myös oikeus yllä mainittuihin vastuunrajoituksiin ja vastuuvapauteen.
 1. Näiden ehtojen säätelemiä asioita koskevat kanteet on nostettava merioikeudessa siinä hovioikeuspiirissä, jossa rahdinottajalla on kotipaikkansa tai jossa hän pääasiallisesti harjoittaa liikettään.
 1. Muilta osiltaan sovelletaan Suomen merilain määräyksiä.

Ylös

Onnistuneen risteilyn ABC

Miten järjestää onnistunut risteily? Olemme koonneet yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia risteilyistämme oheiseen oppaaseen.

Mikä on sopiva risteilyaika?

Risteilyn aikataulua ei kannata laatia liian kireäksi. Merellä aika kuluu huomaamatta. Ruokailuun kuluu helposti jo pari tuntia, ja kannattaa jättää aikaa myös muulle ohjelmalle, kuten esimerkiksi maisemien ihailulle. On mukavampaa risteillä rauhallisesti kuin kiireellä.

Suosittelemme risteilyajaksi 3–4 tuntia. Mikäli risteilyyn sisältyy ohjelmapalveluita, suosittelemme lisätuntia.

Mistä risteilylle lähdetään?

Kauppatori on aina varma valinta, mutta lähtö voi tapahtua muualtakin. Kauppatorilla meillä on oma laituripaikka Linnanlaiturissa (suoraan Presidentinlinnaa vastapäätä).

Miten merelle pitää varustautua?

Tilaisuutenne vaatimalla tavalla. Sisätilat ovat lämpimät ja siltä osin käy sama pukeutuminen kuten mihin tahansa maaravintolaan. M/S Emmassa on infrapunalämmitys myös aurinkokannella ja sen saa katettua tarvittaessa.

Onko laivoissa kunnon lämmitys?

Kaikissa laivoissamme on ilmastointi, lämpölasit ja lämmitys.

Millaista ohjelmaa keksisimme?

Alkumalja on ehdoton tunnelman luoja – risteilyn virallinen alku, jossa kaikki toivotetaan tervetulleeksi ja kerrotaan hieman ohjelmasta.

Laivalla voi lähteä pidemmällekin ja esimerkiksi uudenlainen matkustustapa Porvooseen on elämys. Helsingin edustan saaristo itsessään on jo upea kokemus etenkin ulkomaalaisille vieraille. Maisemista saa enemmän irti myös asiantuntevan oppaan avulla. Opastus voi olla ohjelmanumero. Musiikki luo tunnelmaa. Risteilylle voi tilata SunLinesin kautta DJ: n. M/S Emma tapahtumakansineen muuntautuu myös tanssilattiaksi.

Miten matkustajien turvallisuudesta pidetään huolta?

Traficom:n turvallisuuskriteerit täyttävät, nykyaikaiset aluksemme irrottavat turvallisesti irti arjesta saariston suojaisilla reiteillä. SunLinesin henkilökunta on alansa parhaimmistoa ja henkilökunnan ammattitaitoa kehitetään säännönmukaisilla ensiapu-, palo- ja pelastautumiskoulutuksilla. Laivojen turvallisuutta valvotaan myös sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Matkustajiemme turvallisuus on meille ykkösasia!

Paljonko väkeä mahtuu mukaan?

M/S Emma:ssa on 214 katettua pöytäistumapaikkaa.

Entä liikuntaesteiset matkustajat?

Laivoihimme pääsee pyörätuolilla ja muilla liikkumista helpottavilla apuvälineillä luiskaa pitkin. M/S Emmalla peruspyörätuolilla pääsee laivan alakannen sisätiloihin, mutta sähköpyörätuolille oviaukko on valitettavasti liian kapea. Yläkannelle pyörätuolilla ei pääse, eikä WC-tiloja ole mitoitettu pyörätuolilla liikkuville. Ahtaiden käytävien ja jyrkkien portaiden vuoksi suosittelemme, että liikuntaesteiset ottavat laivamatkalle mukaan avustajan. M/S Suokki- ja M/S Tor -laivojen alakannella on hyvin tilaa myös sähköpyörätuolille, mutta yläkannelle pyörätuolilla ei ole pääsyä. M/S Suokki:ssa on automaattiovet ja inva wc.

Mistä voin tiedustella laivoille unohtuneita löytötavaroita?

SunLinesin toimistosta, puh. 010 504 2410.

Päivitämme onnistuneen risteilyn opasta koko ajan. Vastaamme myös mielellämme lisäkysymyksiin puhelimitse 010 504 2410 tai sähköpostitse sunlines@sunlines.fi.

Ylös