fbpx
SunLines Risteilyt - Logo

Hyvän tuulen risteilyjä jo vuodesta 1956

SunLines harjoittaa linjaliikennettä Kauppatorilta Suomenlinnaan ympäri vuoden sekä risteily- ja tilausliikennettä M/S Emmalla toukokuusta syyskuuhun. Osaamisemme perustuu monivuotiseen kokemukseen ja ammattitaitoon onnistuneiden risteilyjen järjestämisestä.

Laatua, palvelua ja turvallisia merimatkoja

SunLines panostaa kaikessa toiminnassaan laatuun. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti ja pyrimme tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa tuottamalla yksilöllisten toiveiden mukaisia palveluja. Tavoitteenamme ovat pitkäkestoiset asiakassuhteet sekä henkilöstön vahva osaaminen. Toiminnassamme noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä, lainsäädäntöä ja merenkulkuun liittyviä säädöksiä.

Sertifioitua osaamista

Laadun kehittäminen toteutetaan osallistumalla laatujärjestelmiin, joita ovat mm. Lloyd’s Registerin auditoima ISO 9001, Traficom:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja Ekokompassi ympäristöjärjestelmä. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteisesti yhtiön johdon ja konsernin henkilöstön kesken. Konsernin henkilöstö ja johto tiedostavat ja ymmärtävät turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjärjestelmien olemassaolon ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

LRQA-20 years

Ympäristöpolitiikka

Pyrimme ympäristövaikutusten pienentämiseen tekemällä tiivistä yhteistyötä erityisesti paikallisten sidosryhmiemme kanssa, edistämällä kiertotaloutta sekä suosimalla vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita ja palveluja. Laite- ja konehankinnoissa pyrimme huomioimaan niiden valmistusketjun, kiertokulun sekä uuden teknologian mahdollistaman potentiaalin ympäristön kuormituksen pienentämisessä. Sitoudumme kehittämään toimintaamme jatkuvasti mm. kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisesti.

Historia

Hyvän tuulen risteilyt, historian vanavedessä

Toimintamme on aikojen saatossa kehittynyt perheyrityksenä nykyiseen muotoonsa osakeyhtiöksi ja konserniksi, jossa on kaksi yritystä: Sun Lines Oy ja Sun Ferry Oy. Yhtiöt harjoittavat omistamillaan kolmella aluksella risteily-, tilaus- ja linjaliikennettä.

Vaikka vuodet ovat vierineet ja kolmas sukupolvi on jo mukana yhtiön toiminnassa, on jokin säilynyt ennallaan: sydämestä pulppuava ilo ja halu toteuttaa asiakkaillemme onnistuneita risteilyelämyksiä.

Historian merkkipaaluja

Varaa nyt

Tilausristeilyn varaus- ja kuljetusehdot

1. Sun Ferry Oy:n varaus ja peruutusehdot

Sun Ferry Oy, jäljempänä laivojen operoija, noudattaa laivojen varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas vahvistaa varauksen kirjallisesti eräpäivään mennessä. Asiakkaan on peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää.

2. Varaaminen ja maksaminen

Laivoilla tapahtuvat tarjoilut tilataan ja määritellään aina etukäteen, kuitenkin viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Laivan hinta ja ruokatarjoilut laskutetaan sen henkilömäärän mukaan, jonka asiakas on ilmoittanut 8 vrk ennen risteilyä. Juomat laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan. Maksuvälineinä laivoilla hyväksymme myös yleisimmät pankki- ja luottokortit (Visa, Eurocard/Mastercard, Visa Electron, OK-ostokortti ja American Express). Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

3. Peruutukset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Sun Ferry Oy on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

Mikäli asiakas peruu laivan vahvistetun varauksen 0–20 vrk ennen risteilyä, veloitetaan laivan sopimushinta. Mikäli asiakas peruu laivan vahvistetun varauksen 21–45 vrk ennen risteilyä, veloitetaan 50 % sopimushinnasta. Yli 45 vrk ennen perutuista vahvistetuista varauksista ei peritä maksua. Mikäli asiakas peruu tilatut ruokapalvelut 0–6 vrk ennen tilaisuutta, laskutetaan 100 % kustannuslaskelman arvosta.

Mikäli asiakas peruu Sun Ferry Oy:n yhteistyökumppaneilta tilaamia palveluita, noudatetaan kyseisten yhteistyökumppanien sopimusehtoja.

4. Kuljetusehdot

Matkustajien ja rahdin kuljetukseen sovelletaan kuljetusehtoja jotka ovat nähtävissä osoitteessa www.sunlines.fi. Kuljetusehdot ovat myös saatavissa Sun Ferry Oy:n toimistolta. Sun Ferry Oy:n vastuu on rajoitettu Suomen merilain mukaan.

5. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot on aina tehtävä välittömästi henkilökunnalle tai miehistön jäsenelle.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kuukauden kuluessa tapahtumahetkestä sähköpostilla osoitteeseen sunlines@sunlines.fi. Sun Ferry Oy varaa reklamaatioiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan.

6. Muuta huomioitavaa

Sun Ferry Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten odottamattomista säänvaihteluista, asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Sun Ferry Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (Force majeure). Tällöin asiakkaalla on oikeus saada rahat kokonaisuudessaan takaisin. Sun Ferry Oy voi myös perua varauksen, jos varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Kuljetusehdot

 1. Rahdinottaja on Sun Ferry Oy. Kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välillä.
 1. Matkustaja on velvollinen noudattamaan aluksen järjestys- ja turvamääräyksiä kuljetuksen aikana.
 1. Rahdinottaja vastaa henkilövahingosta, joka matkustajalle aiheutuu matkalla sattuneesta tapahtumasta, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä. Sama koskee matkatavaran häviämistä, sekä matkustajan myöhästymisestä aiheutuvaa vahinkoa.
 1. Matkustajan tulee näyttää toteen, että hänelle tai hänen matkatavaroilleen aiheutunut vahinko johtuu rahdinottajan tai hänen vastuullaan toimivien virheestä tai laiminlyönnistä.
 1. Rahdinottajan vastuu on Suomen merilain luku 15. 15§ mukaan rajoitettu yhtä matkustajaa kohden ja kaikki saman matkan aikana tapahtuneet vahingot yhteen laskien:
 • 175 000 SDR:n henkilövahingoista
 • 4 150 SDR:n matkustajan kuljetuksen viivästymisestä
 • 1 800 SDR:n, kun kyseessä on matkatavaran menetys, sitä kohtaava vahinko tai viivästyminen
 • 10 000 SDR:n ajoneuvoa kohden
 • 2 700 SDR:n, kun kyseessä on muun matkatavaran menetys, sitä kohtaava vahinko tai menetys.

Rahdinottaja voi lisäksi vedota merilain 9 luku. § 5 mukaisiin vastuun kokonaisrajoitusmääriin. Matkustajan omavastuut:

 • 20 SDR matkatavara- ja viivästysvahingossa
 • 150 SDR ajoneuvovahingoissa
 • Erityisellä nosto-oikeudella (Special Drawing Right) SDR tarkoitetaan Kanvainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää yksikköä, jonka kurssi oli 4.10.2013 1 SDR = 1,1321 €.
 1. Rahdinottaja ei vastaa:
 • henkilövahingosta tai käsimatkatavaroille aiheutuneesta vahingosta sekä viivästyksestä, joka on aiheutunut ennen kuin matkustaja on astunut tai käsimatkatavara on tuotu alukseen, tai matkustajan aluksesta poistumisen tai käsimatkatavaran aluksesta pois viemisen jälkeen.
 • rahasta, arvopapereista eikä taide- tai arvoesineistä.
 1. Aluksen päällystöllä ja miehistöllä ja muilla, joista rahdinottaja vastaa, on myös oikeus yllä mainittuihin vastuunrajoituksiin ja vastuuvapauteen.
 1. Näiden ehtojen säätelemiä asioita koskevat kanteet on nostettava merioikeudessa siinä hovioikeuspiirissä, jossa rahdinottajalla on kotipaikkansa tai jossa hän pääasiallisesti harjoittaa liikettään.
 1. Muilta osiltaan sovelletaan Suomen merilain määräyksiä.